Współpracujemy z:

Treningi w OPP "Leśniczówka"

"Dbam o siebie. Dbam o innych" - opis

Zapraszamy na specjalny Program Terapeutyczno Rozwojowy „Dbam o siebie. Dbam o innych”. Zajęcia obejmują pracę na własnym materiale uczestników.
Pierwsze spotkanie będzie poświęcone rozpoznaniu osobistych trudności w kontaktach z pacjentem i samym sobą.
Kolejne spotkania poświęcone będą przepracowaniu i rozwiązaniu problemów osobistych
Ostatnie spotkanie będzie obejmowało przygotowanie planu zmiany.

Adresaci treningu

Treningi te przeznaczone są dla terapeutów uzależnień z certyfikatami lub w trakcie szkolenia, pracujących z osobami uzzleżnionymi od środków pscyhoaktywnych, behawioralnie oraz z członkami ich rodzin.

Czas trwania: jedno spotkanie trwa 30 godzin. Rozpoczyna się w piątek o 17:00, kończy w niedzielę o 13:00.

Ważne: można wziąć udział w jednym spotkaniu lub w całym cyklu 5 spotkań, tj. 150 godzin.