Współpracujemy z:

Treningi w OPP "Leśniczówka"

"Trening Kontroli Złości" - opis

Procedura ta przeznaczona jest dla pacjentów placówek lecznictwa odwykowego, u których w procesie terapii stwierdzamy występowanie trudności z przeżywaniem złości i wyrażaniem jej w sposób konstruktywny. Wśród alkoholików jest wiele osób, które poprzez nadmierne złoszczenie się i agresję w zachowaniach niweczą wielomiesięczne wysiłki związane z trzeźwieniem. Tematy poruszane w poniższej procedurze mogą stanowić osobne zadania realizowane przez pacjenta w już trakcie trwania intensywnego programu terapii uzależnień, albo stanowić osobną okazję do systematycznego przyjrzenia się problemowi swej złości i agresji w pogłębionym etapie terapii.