Współpracujemy z:

Treningi w OPP "Leśniczówka"

"Trening Poszukiwania Poczucia Własnej Wartości" - opis

Trening ma na celu wsparcie w rozpoznawaniu własnego stylu konstruowania i realizowania celów, poznanie własnego unikatowego zbioru zasobów osobistych, wzmocnienie pozytywnego myślenia o sobie.

Uczestnicy mają stworzoną okazję do ćwiczenia konstruktywnego planowania oraz do zmiany myślenia, które umożliwi efektywne realizowanie swoich potrzeb. Jest to także okazja do skorzystania z energii grupy, która w nieograniczony sposób może doładowywać poczucie własnej wartości uczestników.

Adresaci treningu

Treningi te przeznaczone są dla absolwentów programów psychoterapii DDA, programów dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Czas trwania: spotkania rozpoczynają się w piątki o 17:00 kończą w niedziele o 13:00.
Najbliższe terminy: 29-30-31.01.2016 oraz 29-30-31.01.2016