Współpracujemy z:

Treningi w OPP "Leśniczówka"

"Trening Asertywności" - opis

Nauka zachowań asertywnych pozwala osobom w trudnych sytuacjach życiowych wybrnąć z nich z godnością. Trening asertywności uczy, jak bez atakowania innych można obronić swoje zdanie, odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji, wprost wyrazić swe uczucia. Ponadto pokazuje jak można przygotować się do stanowczego egzekwowania swoich praw i rozprawić się z utrudniającym asertywne zachowania tajemniczym monologiem wewnętrznym, który jak okrutny cenzor ocenia każde postępowanie.
Osoby nieśmiałe mogą nauczyć się także nawiązywania kontaktów towarzyskich oraz pozytywnego prezentowania siebie w pracy i wśród znajomych.

Adresaci treningu

Treningi te przeznaczone są dla pacjentów placówek lecznictwa odwykowego na zaawansowanym etapie programu psychoterapii uzależnień oraz dla osób trzeźwiejących w Klubach Abstynenta, a także dla członków ich rodzin. Proponujemy specjalną wersję Treningu Asertywności dla osób współuzależnionych oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Czas trwania: 60 godzin edukacyjnych 2 x 30 godzin;

Udział w Treningu Asertywności związany jest z decyzją na udział w dwóch spotkaniach.

Dodatkowo: oferta specjalna dla DDA - wersja jednospotkaniowa 40 godzin edukacyjnych.

Najbliższe terminy: 08-09-10.04.2016 oraz 11-12-13.11.2016.