Współpracujemy z:

Alkohol

Czym jest uzależnienie od alkoholu?

W Polsce od 1997 roku obowiązuje nowa klasyfikacja chorób WHO, gdzie zebrano wszystkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zależne od używania substancji chemicznych. Te związane z używaniem alkoholu zgrupowane są pod numerem F-10. Natomiast zespół uzależnienia od alkoholu ma numer F-10.2.

Uzależnienie od alkoholu – kompleks zjawisk psychofizycznych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami mającymi wartość. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą pierwotną. Oznacza to, że jest przyczyną (podłożem) powstawania wielu innych chorób (somatycznych i psychicznych). Te powikłania zdrowotne wynikające z patologicznego i długotrwałego picia mimo szkodliwości nazywano kiedyś alkoholizmem. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą śmiertelną. Nie leczone, prowadzi nieuchronnie do śmierci. Mało jest jednak rozpoznań w aktach zgonu o treści: “uzależnienie od alkoholu”. Przeważnie są to powikłania somatyczne np. marskość wątroby w przebiegu uzależnienia.

Są także pewne momenty charakterystyczne dla uzależnienia od alkoholu i tłumaczą przyczyny takiego, a nie innego funkcjonowania alkoholika. Objawy te możemy nazwać kluczowymi lub „objawami osiowymi”. Oznacza to, że prawie każdy alkoholik je ma. Natomiast stwierdzenie minimum 3 spośród nich utrzymujących się przez 1 miesiąc w ciągu ostatniego roku daje podstawę, aby rozpoznać uzależnienie od alkoholu. Są to przede wszystkim:

 1. Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholu);
 2. Upośledzenie (w rezultacie utrata) kontrolowania zachowań związanych z piciem (rozpoczynania picia, długości trwania, ilości wypijanego alkoholu);
 3. Zespół abstynencyjny spowodowany zredukowaniem bądź przerwaniem picia (objawy fizyczne: drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu; objawy psychiczne: nastrój drażliwy lub obniżony, lęki, nadwrażliwość na bodźce) oraz picie alkoholu (lub przyjmowanie substancji o podobnym działaniu) w celu złagodzenia lub usunięcia objawów abstynencyjnych. Trwa 6 do 48 godzin po zaprzestaniu picia. W przypadku powikłań, mogą mu towarzyszyć uogólnione napady drgawkowe, a w ostateczności majaczenie alkoholowe;
 4. Występowanie tolerancji, polegającej na przyjmowaniu coraz większych dawek alkoholu w celu wywołania efektu uzyskiwanego początkowo mniejszą dawką alkoholu;
 5. Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1 - 2 wzorców oraz postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań; zwiększenie ilości czasu potrzebnego na sprawy związane z piciem;
 6. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego;

Autodiagnoza

Jeśli zastanawia Cię, czy masz problem z uzależnieniem od alkoholu możesz wypełnić test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych). To badanie, uznawane za najbardziej wartościowe wśród testów przesiewowych, jest pomocne w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależenienia od alkoholu).
W celu rozpoczęcia testu kliknij w poniższą ikonę, która przeniesie Cię do strony z pytaniami.


Rozpocznij test AUDIT

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu

Najważniejszą formą pomocy w placówkach leczących alkoholików jest psychoterapia uzależnienia od alkoholu, zajmująca się mechanizmami tworzącymi tę chorobę.

Nasz program psychoterapeutyczny umożliwia uzyskanie następujących zmian w funkcjonowaniu pacjentów:

 1. zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji;
 2. nauczenie się i korzystanie w życiu z umiejętności intra- i interpersonalnych,potrzebnych do zachowywania trzeźwości;
 3. nauczenie się zapobiegania nawrotom;
 4. nauczenie się rozwiązywanie problemów osobistych;

Powstanie zmian u pacjentów w czasie psychoterapii jest procesem, co oznacza nie tylko to, że wymaga odpowiedniego czasu, ale również że metody, rodzaj i intensywność oddziaływań terapeutycznych musi być do tego procesu dostosowana.

Nasz program jest wzorcowy!

Psychoterapia uzależnienia zakłada stosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych, które dążą do osiągnięcia ostatecznych celów terapii, biorących pod uwagę aktualne ograniczenia, możliwości i potrzeby psychologiczne pacjentów. Te ograniczenia i możliwości zmieniają się wskutek naturalnego dochodzenia organizmu do równowagi w czasie coraz dłuższej abstynencji, wprowadzania pozytywnych zmian w życiu oraz oddziaływań psychoterapeutycznych.

Program psychoterapii uzależnienia podzielony jest na etapy, w których stosowane są różne metody pracy z pacjentem. Realizujemy 5 etapów strategiczno strukturalnej psychoterapii uzależnienia od alkoholu:

 1. Rozpoczęcie procesu zdrowienia;
 2. Praca nad uznaniem własnego uzależnienia i powstrzymywaniem się od picia;
 3. Praca nad rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia;
 4. Praca nad zapobieganiem nawrotom i nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia;
 5. Praca nad rozwiązywaniem problemów osobistych;

Program taki możliwy jest do realizacji tylko w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, prowadzących także badania skuteczności leczenia by móc dzięki temu stale udoskonalać metody terapii. My właśnie taki program posiadamy!

Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Leśniczówka przewiduje m.in.: edukację, zajęcia w grupie terapeutycznej, naukę zachowań ważnych dla trzeźwego życia, terapię indywidualną itp.

Programy ambulatoryjne - 320 godzin psychoterapii indywidualnej i grupowej obejmują udział w:

 1. 50 sesjach psychoterapii grupowej (po 3 godziny),
 2. 25 sesjach psychoterapii indywidualnej oraz
 3. 12 maratonach warsztatowych (12 godzinnych) przygotowujących do życia w trzeźwości.
 4. Zgłoszenie